Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ISTEN ANYJA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

313156_257810434259184_100000906883265_748467_918040812_n.jpg

Mária (héberül Mirjám, arámi nyelven: מרים [Maryām]; görögül: Μαρια[μ]; latinul Maria) a Biblia (Újszövetség) és a Korán egyik alakja, Jézus édesanyja.

A görögök Mária Theotokosznak hívták, a latinok Mater Dei, a katolikus magyarok Isten Anyja néven nevezik a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg A név jelentése:

Az első, akit Máriának nevez a héber Biblia az Mózes nővére, héberül Mirjam. Később kedvelt női név lett, Mária kortársai közül is sokan viselték.

A név jelentése: „keserű” (a héber márar = „keserűnek lenni” szóból).

További elnevezései: Mária további elnevezései: Szűz Mária, Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Nagyboldogasszony, Rózsafüzér királynéja, Mindnyájunknak Édesanyja, Mennyország Királynéja, Boldogságos Szűz (a katolikus egyház hivatalosan is Beata Maria Virgónak nevezi latinul, liturgikus szövegekben gyakran rövidítve: BMV), Hétfájdalmú szűzanya, olaszosan Madonna, Nagyasszony, Kisasszony, Babba Mária.

A magyarság körében Boldogasszony, és Nagyboldogasszony néven is ismert.

Élete Az Újszövetség szerint :

„A názáreti szűz, kinek neve Mária” az evangéliumokban először élete nagy fordulópontján kerül említésre, amikor angyali üdvözletben részesül, és megtudja, hogy gyermeket fog szülni akinek Jézus lesz a neve. Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is fontosnak tartják leírni, amelyben azt érzékeltetik, hogy Mária Jézust sok esetben kísérte. Mária ott van Jézus első csodatételénél, a kánai menyegzőn: „menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja” (Jn 2,1) az emberek tudnak róla: „fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott” (Lk 11,27) a háttérben kíséri Jézust: „Ímé a te anyád és a te testvéreid ott kint keresnek téged.” (Mk 3,32), illetve „ A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni.” (Lk 8,20) De Jézus magához közelebb állóknak nevezi azokat, akik a tanításait hallgatják és megtartják, mint a földi anyját. "Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám." (Mk 3,33-35) ott van a kereszt alatt: „A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.” (Jn 19,27)

Az apokrif iratokban:

Mária születését és gyermekkorát csak apokrif források[3] mondják el. Édesanyja Anna volt, édesapja Joákim. Egész idősek voltak, mikor Isten megajándékozta őket Máriával.